Doanh nghiệp tại Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ÁNH PHƯƠNG KIM

Mã số thuế: 2400940386 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Định
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẰNG THUẬN

Mã số thuế: 2400938098 - Đại diện pháp luật: Giáp Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LA TRÍ ĐẠT

Mã số thuế: 2400937520 - Đại diện pháp luật: La Quý Mùa
Địa chỉ: thôn Trại Mới, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI LỤC SƠN

Mã số thuế: 2400918581 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn; Giáp Văn Thực
Địa chỉ: Phố Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH BAMBOO HILL VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400900270 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2400910920 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VU, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG H&T

Mã số thuế: 2400909266 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM LOGISTICS

Mã số thuế: 2400907276 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI PHONG

Mã số thuế: 2400905871 - Đại diện pháp luật: La Thanh Tú
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN

Mã số thuế: 2400903271 - Đại diện pháp luật: Vi Quyết Tiến
Địa chỉ: Thôn Muối, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 2400900129 - Đại diện pháp luật: Vi Bích Hiền
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ GIÁP SƠN

Mã số thuế: 2400212267 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Giáp Sơn - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VĂN LƯƠNG

Mã số thuế: 2400333783 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Khương
Địa chỉ: thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG ĐÔNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 5100198602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Miền
Địa chỉ: Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÂM CÚC

Mã số thuế: 2400390414 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sâm
Địa chỉ: Phố Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HUÂN VUI

Mã số thuế: 2400500096 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Huân
Địa chỉ: Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN NHƯ

Mã số thuế: 2400680755 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Như
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 2400697195 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sâm
Địa chỉ: Phố Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRIỆU BIỂN

Mã số thuế: 2400760866 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Triệu
Địa chỉ: Phố Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN SƠN

Mã số thuế: 2400761891 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Mỹ
Địa chỉ: Phố Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon