Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TAXI THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 2400406544 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Hải
Giấy phép số: 2002000775
Địa chỉ: Thôn Mới,xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG AN

Mã số thuế: 2400473935 - Đại diện pháp luật: Giang Thị Tám
Địa chỉ: thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400122165 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY XÂY LẮP LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400121651 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồ - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND XÃ NGHĨA HỒ

Mã số thuế: 2400212281 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nghĩa Hồ - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HỒ

Mã số thuế: 2400358587 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Vượng
Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HẢI

Mã số thuế: 2400369451 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh Khai, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 2400370859 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đạo
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 3

Mã số thuế: 2400373384 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ THÀNH

Mã số thuế: 2400381025 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Nga
Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG NAM TRANG

Mã số thuế: 2400388461 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đình Khang
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2400392901 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hải
Địa chỉ: thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 2400401313 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG XUẤT KHẨU

Mã số thuế: 2400464673 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Sáng
Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400477376 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Minh Lập, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400477464 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh Khai, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

TRẠM THUỶ VĂN HUYỆN LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400486035 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THUỲ ANH

Mã số thuế: 2400487529 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Lư
Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ TUỆ

Mã số thuế: 2400540980 - Đại diện pháp luật: Trần Trí Tuệ
Địa chỉ: thôn Lâm Trường, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SX VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 2400575870 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tám
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon