Doanh nghiệp tại Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VI HÙNG BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400915598 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN KIỀU MAI 89

Mã số thuế: 2400915566 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Chín Kéo
Địa chỉ: Thôn Phì, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LỤC NGẠN LNG

Mã số thuế: 2400897099 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN THIỆN
Địa chỉ: Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ PHI ĐIỀN

Mã số thuế: 2400212404 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phi Điền - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Phi Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HTX LÚA NẾP HOA VÀNG PHÌ ĐIỀN

Mã số thuế: 2400555465 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bút
Địa chỉ: Thôn Mai Tô - Phì Điền, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 2400627769 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Dương
Địa chỉ: Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY CP NÔNG LÂM SẢN LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400648624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiếp
Địa chỉ: Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HTX THỦ CÔNG MÂY TRE ĐAN NGƯỜI KHUYẾT TẬT HUYỆN LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400771924 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhâm
Địa chỉ: Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÌ ĐIỀN

Mã số thuế: 2400799221 - Đại diện pháp luật: Vi Đức Huỳnh
Địa chỉ: Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DI ĐỘNG SỐ MẠNH HƯƠNG

Mã số thuế: 2400819076 - Đại diện pháp luật: Đỗ Như Mạnh
Địa chỉ: Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THÁI ANH

Mã số thuế: 2400819284 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TRUNG HÒA LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400822752 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Huỳnh
Địa chỉ: Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC TUYẾN TRANG

Mã số thuế: 2400824069 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SURRIEO

Mã số thuế: 2400827415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Phì, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT AN

Mã số thuế: 2400846496 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Trưởng
Địa chỉ: Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÌ ĐIỀN

Mã số thuế: 2400858854 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Nết
Địa chỉ: Thôn Phì, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2400871132 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trinh
Địa chỉ: Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM-DV VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM TELECOM

Mã số thuế: 2400876701 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Phì, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM-DV VIỄN THÔNG SƠN TÚ

Mã số thuế: 2400876557 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Phì, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC LÂM SẢN HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2400881998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điểm
Địa chỉ: Thôn Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon