Doanh nghiệp tại Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV BẮC NAM SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400937739 - Đại diện pháp luật: La Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Sầy, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400936767 - Đại diện pháp luật: Dương Đăng Hiệp
Địa chỉ: Thôn Linh Phú, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRỌNG LONG

Mã số thuế: 2400932730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long
Địa chỉ: Thôn Ninh Phú, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠO

Mã số thuế: 2400931582 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Ninh Phú, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TOÀN CẦU

Mã số thuế: 2400925155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Biên
Địa chỉ: Thôn Am Hà, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯỞNG XUÂN

Mã số thuế: 2400916009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: Thôn Linh Phú, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI CƯỜNG

Mã số thuế: 2400384611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại
Giấy phép số: 2002000680
Địa chỉ: xóm Chủa, xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VƯỢNG LỘC

Mã số thuế: 2400903867 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Am Hà, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 2400898007 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC DUY
Địa chỉ: Thôn Đông Sơn, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TUẤN ĐẠO

Mã số thuế: 2400212789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tuấn Đạo - Huyện Sơn Động - Bắc Giang, xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY CP QUÝ TÙNG HƯƠNG

Mã số thuế: 2400300202 - Đại diện pháp luật: Phạm Quý Bốn
Địa chỉ: thôn Lãn Chè, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TĂNG LÝ

Mã số thuế: 2400640512 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Tăng
Địa chỉ: Xóm Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG ĐÔ SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400643217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Chủa, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ ONG MẬT HỮU CƠ SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400738821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Chủa, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN ĐỨC KIÊN

Mã số thuế: 2400792402 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Đồng Sim, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM&DV TỔNG HỢP HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 2400800780 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Phúc
Địa chỉ: Thôn Sầy ( Nhà riêng Vi Văn Lượng ), Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH AN THÁI BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400800773 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Sầy, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD&TM TỔNG HỢP HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2400809487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN THỊNH

Mã số thuế: 2400821822 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Chủa, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG SƠN

Mã số thuế: 2400823160 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Sơn
Địa chỉ: Thon Thủm, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon