Doanh nghiệp tại Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD&TM ĐĂNG TUẤN

Mã số thuế: 2400919338 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TUẤN
Địa chỉ: Thôn Am Ngàn, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2400898568 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Am Ngàn, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG QUANG ANH

Mã số thuế: 2400909523 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Dương Lâm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ AN DƯƠNG

Mã số thuế: 2400210502 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã An Dương - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ AN DƯƠNG

Mã số thuế: 2400490539 - Đại diện pháp luật: Lục Sinh Đức
Địa chỉ: Thôn Cầm-Xã An Dương, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN DƯƠNG

Mã số thuế: 2400515945 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Đèo, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC SƠN AN DƯƠNG

Mã số thuế: 2400643263 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH ĐÔNG

Mã số thuế: 2400712936 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Thực
Địa chỉ: Thôn Đụn Hai, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

HTX-DV-TM-NN & XD TỈNH SANG

Mã số thuế: 2400774925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Ngàn Am, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN DƯƠNG

Mã số thuế: 2400784867 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: thôn Ngàn Ván, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DƯƠNG TÌNH

Mã số thuế: 2400813356 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tình
Địa chỉ: Thôn Dương Lâm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH NGHI

Mã số thuế: 2400814494 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tới
Địa chỉ: Thôn Châu, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HÀ THẮNG

Mã số thuế: 2400819164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HUYỀN ĐẠT MOBILE

Mã số thuế: 2400819478 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THẢO TUYÊN

Mã số thuế: 2400844315 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyên
Địa chỉ: Thôn Dương Lâm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 988

Mã số thuế: 2400858082 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tới
Địa chỉ: Thôn Châu, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon