Doanh nghiệp tại Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2400937986 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Hiền
Địa chỉ: Đồng ĐIều 7, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DC TECHNOLOGY

Mã số thuế: 2400935971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tú
Địa chỉ: Thôn Lục Hạ, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ICON DK

Mã số thuế: 2400901404 - Đại diện pháp luật: Dương Công Hào
Địa chỉ: Thôn Thị, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ONG MẬT THIỆN TÂM

Mã số thuế: 2400905222 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Quyên, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIỆN TÂM

Mã số thuế: 2400906755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt
Địa chỉ: Thôn Đồng Điều, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TÂN TRUNG

Mã số thuế: 2400210573 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã tân Trung - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM TẤT THẮNG

Mã số thuế: 2400498785 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Hoàn
Địa chỉ: Đội 7, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ TÂN TRUNG

Mã số thuế: 2400624278 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Xóm Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 2400680843 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phượng
Địa chỉ: Thôn cao Kiên, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HANDS HANDS VN

Mã số thuế: 2400737835 - Đại diện pháp luật: Kim Geunhwang
Địa chỉ: Thôn Đồng Điều 8, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRÀ ANH

Mã số thuế: 2400771191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hay
Địa chỉ: Thôn Đồng Diều, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI DƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 2400813349 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Dung
Địa chỉ: Thôn Trong, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ÂU VIỆT LAND

Mã số thuế: 2400849070 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Linh
Địa chỉ: Thôn Đồng Điều 8, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ HƯNG PHÚ

Mã số thuế: 2400861857 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Lục Hạ, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÂM BẰNG

Mã số thuế: 2400870322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ: Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon