Doanh nghiệp tại Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEO.NĐT

Mã số thuế: 2400935812 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đạo
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG HÙNG

Mã số thuế: 2400492617 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Giấy phép số: 2004000480
Địa chỉ: phố Tân An, thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2400766307 - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Hoàng
Giấy phép số: 201007000086
Địa chỉ: Quán Trắng, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN

Mã số thuế: 2400351729 - Đại diện pháp luật: Jang Moochang
Địa chỉ: , Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN DÂN

Mã số thuế: 2400384604 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: phố Tân An, thị trấn Tân Dân, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LÂM LONG

Mã số thuế: 2400400895 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Tiến
Địa chỉ: Tổ dân phố Quán Trắng, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HOÀNG

Mã số thuế: 2400409520 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Minh
Địa chỉ: Đường 299 khu vực chợ rào, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN

Mã số thuế: 2400491275 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Dân, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0104466620 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Thi
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG HẢI

Mã số thuế: 2400496499 - Đại diện pháp luật: Hà Đình Hải
Địa chỉ: phố Tân Dân, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 0104776485 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LƯU MINH XUÂN

Mã số thuế: 2400547538 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lưu
Địa chỉ: Phố Quán Trắng, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HẰNG CƯỜNG TD

Mã số thuế: 2400555659 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hằng
Địa chỉ: Khu Quán Trắng, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT Á

Mã số thuế: 2400617785 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mến
Địa chỉ: Khu Quán Trắng, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 2400644443 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bốn
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV & TM PHÚ GIANG

Mã số thuế: 2400646786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Địa chỉ: Tổ 4 - Phố Tân An, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD VÀ TMTH TUẤN THANH

Mã số thuế: 2400739631 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố Thượng, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG LANH NGỌC

Mã số thuế: 2400766120 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Ngọc
Địa chỉ: Tổ dân phố Quán Trắng, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2400766301 - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Quán Trắng, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NAM HUY

Mã số thuế: 2400786906 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Nam
Địa chỉ: phố Tân An, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Xem thêm
Administratoricon