Doanh nghiệp tại Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA ANH

Mã số thuế: 2400937954 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Quyên
Địa chỉ: Thôn Cao Đồng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2400937866 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Đức
Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400936742 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Đức
Địa chỉ: Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG HÀ

Mã số thuế: 2400917891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Tú
Địa chỉ: Thôn Việt Thắng Làng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HOÀNG TUỆ

Mã số thuế: 2400911346 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuệ
Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400905656 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 68 HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2400898913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Hoàng Phúc, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ ĐỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2400211129 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Phúc, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 2400631116 - Đại diện pháp luật: Lương Đức Khỏe
Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DUYÊN TIẾN ANH

Mã số thuế: 2400791896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Hoàng Phúc, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 2400802499 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ba
Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẠN THỊNH

Mã số thuế: 2400811937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thử
Địa chỉ: Thôn Cựu Dưới, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG T&B

Mã số thuế: 2400815459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thao
Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VLXD PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2400835550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thử
Địa chỉ: Thôn Cựu Dưới, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI PHÁT KOREA

Mã số thuế: 2400856303 - Đại diện pháp luật: Lương Đức Hải
Địa chỉ: Thôn Cao Đồng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMART KOREA BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400870869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THƯ THÁI

Mã số thuế: 2400875384 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thư
Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC PHÁT 886

Mã số thuế: 2400876726 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khéo
Địa chỉ: Thôn Cao Đồng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DKH

Mã số thuế: 2400886989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Làng Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DUYÊN KỲ ANH

Mã số thuế: 2400891611 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Hoàng Phúc, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon