Doanh nghiệp tại Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG TÚ

Mã số thuế: 2400400341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400122944 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chúc
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

UBND HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400211062 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cầu gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị trấn Cầu gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400211094 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gồ, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6 HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400211111 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG AN HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400211104 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cầu gồ, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400247703 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Mai
Địa chỉ: Số 179 Phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI YÊN THẾ.

Mã số thuế: 2400291075 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh
Địa chỉ: Phố Đề Nắm - Thị trấn Cầu gồ, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 2400353331 - Đại diện pháp luật: Lăng Thế Sự
Địa chỉ: Phố Đề Nắm, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MINH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2400374444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chương
Địa chỉ: Phố Cả Trọng, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG TRƯỜNG ANH

Mã số thuế: 2400391104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ: Phố Đề Nắm, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG KHÁNH

Mã số thuế: 2400406008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400480650 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Tuấn
Địa chỉ: Phố Cả Trọng, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400482136 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệu
Địa chỉ: Thị Trấn Cầu Gồ, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUỴỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400483637 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MIỀN NÚI YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400483651 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400485031 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cầu gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị trấn Cầu gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400485987 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400486652 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Mã số thuế: 2400487293 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon