Doanh nghiệp tại Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 2400912251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Bờ Mận, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH CHÂU

Mã số thuế: 2400490289 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Châu
Địa chỉ: Cầu Tiến, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN VÔI NGÂN HỒNG

Mã số thuế: 2400727989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Hồng
Địa chỉ: Thôn Đình, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẨN THANH

Mã số thuế: 2400737426 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Bờ Mận, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÔI HỒNG ĐIỀU

Mã số thuế: 2400738211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Điều
Địa chỉ: Thôn Bờ Mận, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH GIỐNG GÀ YÊN THẾ

Mã số thuế: 2400738765 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Hoa
Địa chỉ: Thôn Yên Bái, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ PHÁT HUY

Mã số thuế: 2400765078 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Chúc
Địa chỉ: Thôn Cầu Tiến, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD GIANG THỊNH

Mã số thuế: 2400766000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Bờ Mận, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THUẬN BAI

Mã số thuế: 2400767420 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG ĐIỂM BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400815177 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Điểm
Địa chỉ: Thôn Yên Bái, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH MẠNH

Mã số thuế: 2400818890 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hốt Hồ, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ HẰNG ANH

Mã số thuế: 2400835984 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ THANH DUNG

Mã số thuế: 2400857346 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cẩn
Địa chỉ: Thôn Bờ Mận, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY MẠNH

Mã số thuế: 2400862378 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mạnh
Địa chỉ: Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH NGỌC MINH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400888337 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Minh
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon