Doanh nghiệp tại Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SẠCH ANGIAFOOD

Mã số thuế: 2400898790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Mạnh
Địa chỉ: số nhà 07 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Mã số thuế: 2400101486 - Đại diện pháp luật: Lương Đức Thông
Địa chỉ: Số 33 - đường Trần Quốc Toản, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH BẮC HÀ

Mã số thuế: 2400105265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Cương
Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

HTX TẬP THỂ CỔ PHẦN CƠ KHÍ 10 BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400100884 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Hoàn
Địa chỉ: Số 33 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NHÀ KHÁCH TỈNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400103564 - Đại diện pháp luật: Thân Thị Hằng
Địa chỉ: Số 48 đường Ngô Văn Cảnh, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400126106 - Đại diện pháp luật: Hướng Xuân Công
Địa chỉ: Số 386, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400210809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà A khối Cơ quan chuyên môn khu liên cơ quan, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400230347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dũng
Địa chỉ: Số 167 Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XE MÁY VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 2400232626 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400281285 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Số nhà 354, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÂM

Mã số thuế: 2400281863 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch Hải
Địa chỉ: Số 02, đường Quách Nhẫn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HÀ TRUNG BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400282137 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Huệ
Địa chỉ: Số nhà 402 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CP SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ KHA

Mã số thuế: 2400282514 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hệ
Địa chỉ: Nhà số 23 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2400284529 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Tạo
Địa chỉ: Số nhà 18A, đường Nguyễn Thị Lưu II, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VẠN THANH

Mã số thuế: 2400286251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: 111 Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG SỰ

Mã số thuế: 2400287223 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hằng
Địa chỉ: Số 314 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TUYẾT LAN

Mã số thuế: 2400290219 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan
Địa chỉ: 146 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400290610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cường
Địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400291004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: lô T2 đường Quách Nhẫn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG.

Mã số thuế: 2400291068 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Tranh
Địa chỉ: Số 171, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Xem thêm
Administratoricon