Doanh nghiệp tại Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI GIANG SƠN

Mã số thuế: 2400898649 - Đại diện pháp luật: Giáp Đức Sơn; Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NK-ONE

Mã số thuế: 2400895052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Số 7, ngõ 36 Nguyễn Doãn Địch, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VIBACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400894884 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Loan
Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐOÀN NGUYÊN

Mã số thuế: 2400893489 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Phương
Địa chỉ: Số 25, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2400104293 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số 248 + 250 Đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ XÍ NGHIỆP MỘC TẬP THỂ CỔ PHẦN BẢO SƠN

Mã số thuế: 2400106727 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hào
Địa chỉ: Số 248 đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400152755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Ngõ 6A, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

Mã số thuế: 2400152522 - Đại diện pháp luật: Trần Phú Hiệp
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CP VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG.

Mã số thuế: 2400278645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Nguyện
Địa chỉ: Số 14, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CP 19 - 8 BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400281415 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Dũng
Địa chỉ: Số 252, đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 379

Mã số thuế: 2400284053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyển
Địa chỉ: Đường Nguyễn Doãn Địch, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2400285811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 17, ngõ 2, đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 2400289189 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Quyết
Địa chỉ: Số 50 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG.

Mã số thuế: 2400290427 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Nhân
Địa chỉ: Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ HƯƠNG GIẤY HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 2400292086 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 8+10 Ngõ 272 Tổ 1B đ Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM

Mã số thuế: 2400292287 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Bình
Địa chỉ: Số 8, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XOAN NHUNG

Mã số thuế: 2400117101 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Xoan
Địa chỉ: Cống Ngóc cụm 5 Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỢP TIẾN

Mã số thuế: 2400333568 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợp
Địa chỉ: 257 tổ3 cụm 1b đường Nguyễn Công Hãng phường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MINH ĐIỆP

Mã số thuế: 2400351278 - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Điệp
Địa chỉ: Số 83 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

TRƯỜNG THPT NGUYÊN HỒNG

Mã số thuế: 2400362720 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Khánh
Địa chỉ: Số 1 đường Lê An, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Xem thêm
Administratoricon