Doanh nghiệp tại Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH LINH ANH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700285911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH HUY HIỀN

Mã số thuế: 4700188932 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA BỂ

Mã số thuế: 4700189213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI NÔNG DÂN BA BỂ

Mã số thuế: 4700197895 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CHỢ RÃ II

Mã số thuế: 4700197937 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHỢ RÃ

Mã số thuế: 4700197912 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CHỢ RÃ

Mã số thuế: 4700197905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 6, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG KHÊ

Mã số thuế: 4700197969 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON CHU HƯƠNG

Mã số thuế: 4700198137 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bản Lùng, xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG GIÁO

Mã số thuế: 4700198112 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU HƯƠNG

Mã số thuế: 4700198151 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bản Hán, xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU HƯƠNG

Mã số thuế: 4700198144 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bản Hán, xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO TRĨ

Mã số thuế: 4700198183 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Piềng, xã Cao Trĩ, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG PTCS NAM MẪU

Mã số thuế: 4700198320 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON NAM MẪU

Mã số thuế: 4700198313 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bó Lũ, xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BA BỂ

Mã số thuế: 4700184173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG Y TẾ HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700200668 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK7, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700200682 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 7, thị trấn Ba Bể, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700186773 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TỔ CHỨC CON NGƯỜI, TÀI NGUYÊN VÀ BẢO TỒN ( PRCF)

Mã số thuế: 4700187551 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vườn quốc gia Ba Bể huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon