Doanh nghiệp tại Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH LINH ANH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700285911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA BỂ

Mã số thuế: 4700189213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI NÔNG DÂN BA BỂ

Mã số thuế: 4700197895 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CHỢ RÃ II

Mã số thuế: 4700197937 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHỢ RÃ

Mã số thuế: 4700197912 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CHỢ RÃ

Mã số thuế: 4700197905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 6, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG GIÁO

Mã số thuế: 4700198112 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BA BỂ

Mã số thuế: 4700184173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG Y TẾ HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700200668 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK7, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700186773 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700283488 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan Hương
Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MINH KHÔI

Mã số thuế: 4700283495 - Đại diện pháp luật: NGỌC VIỄN DU
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

UBND THỊ TRẤN CHỢ RÃ

Mã số thuế: 4700126478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

PHÒNG TÀI CHÍNH BA BỂ

Mã số thuế: 4700126710 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

ĐỘI THI HÀNH ÁN HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700126742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM QUY

Mã số thuế: 4700130146 - Đại diện pháp luật: Vũ Kim Quy
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH QUANG ANH

Mã số thuế: 4700138057 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ GIANG

Mã số thuế: 4700140200 - Đại diện pháp luật: Trịnh Công Thắng
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 4700140793 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân
Địa chỉ: TK 7 Thị trấn Chợ Rã, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TN VIỆT ANH

Mã số thuế: 4700142663 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Thái
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon