Doanh nghiệp tại Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ THƯỢNG GIÁO

Mã số thuế: 4700126686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700126735 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Huyền
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 4700147573 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Duyệt
Địa chỉ: Khuổi Srưn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM

Mã số thuế: 4700167869 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Kỷ
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ HÙNG

Mã số thuế: 4700168090 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Quế ( Lê Hùng)
Địa chỉ: Thôn Phiêng Chỉ, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700189206 - Đại diện pháp luật: Mã Thị Tich
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG GIÁO I

Mã số thuế: 4700198095 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bảy
Địa chỉ: Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG GIÁO

Mã số thuế: 4700198088 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tân
Địa chỉ: Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG GIÁO II

Mã số thuế: 4700198105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơ
Địa chỉ: Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Kạn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700198578 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA BỂ

Mã số thuế: 4700210747 - Đại diện pháp luật: Chu Trường Giang
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 4700241671 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700256565 - Đại diện pháp luật: Bế Đình Hoa
Địa chỉ: Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700258957 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thược
Địa chỉ: Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ HOÀNG THẠCH

Mã số thuế: 4700259118 - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Thạch
Địa chỉ: Thôn Phiêng Chì, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700263812 - Đại diện pháp luật: La Thị Thuyền
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 4700264358 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG GIÁO

Mã số thuế: 4700264887 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Nà Tạ, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700266281 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Thịnh
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN BA BỂ

Mã số thuế: 4700268842 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thư
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở Hợp khối, thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon