Doanh nghiệp tại Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188682 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Ngã ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

VĂN PHÒNG HĐND-UBND H BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188717 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Ngã ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700121455 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

PHÒNG ĐỊA CHÍNH BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700121462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Mã số thuế: 4700121582 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 4700130298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH TUẤN NGÂN

Mã số thuế: 4700138096 - Đại diện pháp luật: Lưu Hồng Văn
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 4700139639 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700147333 - Đại diện pháp luật: Hà Trần Thắng
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHIABJOÓC

Mã số thuế: 4700151918 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BAN QLDA - PC - SỐT RÉT - QUỸ TOÀN CẦU HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700184889 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyến
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188403 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn phủ thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn phủ thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188523 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188604 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700189598 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyến
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TN NAM TƯ BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700204870 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Tư
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700207511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ MẠNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700225983 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vịnh
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon