Advertisement

Doanh nghiệp tại Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG BK

Mã số thuế: 4700283953 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Huệ
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700281498 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tài
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700281554 - Đại diện pháp luật: Lý Chí Hoàng
Địa chỉ: tổ 11A, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TRẦN

Mã số thuế: 4700146139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Trần
Địa chỉ: Thôn Nà Cọ, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG VIÊN

Mã số thuế: 4700243083 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Đề
Địa chỉ: Làng Sen, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG VIÊN

Mã số thuế: 4700243076 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Làng Sen, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG VIÊN

Mã số thuế: 4700243090 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tùng
Địa chỉ: Làng Sen, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

ĐỘI THUẾ TÂY BẮC

Mã số thuế: 4700256283 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2A, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4700265979 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bằng
Địa chỉ: Làng Sen, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH TIẾN KHANG

Mã số thuế: 4700267239 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Khang
Địa chỉ: Bản Cáu, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HOÀI ANH

Mã số thuế: 4700276265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Toán
Địa chỉ: Cốc Héc, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 4700276321 - Đại diện pháp luật: Chu Quang Phúc
Địa chỉ: Thôn Nà cọ, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND XÃ NGỌC PHÁI

Mã số thuế: 4700127168 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ CHUNG KIÊN

Mã số thuế: 4700149531 - Đại diện pháp luật: Triệu Tài Dương
Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HIỀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4700191445 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Đành
Địa chỉ: Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀN CHI

Mã số thuế: 4700193072 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn Nà Tùm, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH CĐ

Mã số thuế: 4700194703 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn Nà Tùm, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG LUYỆN KIM SỐ 11

Mã số thuế: 4700219002 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà máy nấu chảy KL màu Khau Thăm, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TN NGỌC PHÁI

Mã số thuế: 4700242259 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Phiêng Liềng, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC PHÁI

Mã số thuế: 4700243291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ương
Địa chỉ: Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon