Doanh nghiệp tại Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700288334 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Xuân
Địa chỉ: Thôn Bó Pia, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG TUÂN

Mã số thuế: 4700155775 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Tuân
Giấy phép số: 1301000241
Địa chỉ: Thôn Pác Cộp, Xã Phong Huân, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 4700137279 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thắng
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 4700174383 - Đại diện pháp luật: Triệu Cao Vĩnh
Địa chỉ: Thôn Nà Đao, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 4700138071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Tổ 11A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG THỐNG KÊ CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2B, Đồng Sơn, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4700189823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189848 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

HUYỆN ỦY CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189862 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4700189887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH LINH

Mã số thuế: 4700161112 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Tổ 11A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 4700158568 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700161345 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 4700178726 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Y
Địa chỉ: Thôn Tổng Mụ, xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH ĐỨC GIANG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700140440 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Lai
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG SƠN

Mã số thuế: 4700141645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoan
Địa chỉ: Tổ 4, Tiểu khu Đồng Tâm, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM ĐỒNG

Mã số thuế: 4700141846 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Chỉnh
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN & THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAM

Mã số thuế: 4700100021 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dịu
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon