Doanh nghiệp tại Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 4700137279 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thắng
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 4700138071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Tổ 11A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4700189823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189848 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

HUYỆN ỦY CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700189862 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4700189887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH LINH

Mã số thuế: 4700161112 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Tổ 11A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 4700158568 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700161345 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH ĐỨC GIANG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700140440 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Lai
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG SƠN

Mã số thuế: 4700141645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoan
Địa chỉ: Tổ 4, Tiểu khu Đồng Tâm, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM ĐỒNG

Mã số thuế: 4700141846 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Chỉnh
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN & THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAM

Mã số thuế: 4700100021 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dịu
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC LỘC

Mã số thuế: 4700193322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THƯỞNG NGA

Mã số thuế: 4700193971 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thưởng
Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XH

Mã số thuế: 4700188259 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH CHÂU CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700142494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH MINH

Mã số thuế: 4700128764 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 9, Tiểu khu Đồng Ngọc, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon