Doanh nghiệp tại Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẮNG HIỀN

Mã số thuế: 4700149764 - Đại diện pháp luật: Trần Chiến Thắng
Giấy phép số: 1301000149
Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ BẢN THI

Mã số thuế: 4700127150 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI BÌNH

Mã số thuế: 4700132009 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thái
Địa chỉ: Bản Nhượng, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP KẼM VIỆT THÁI

Mã số thuế: 4700136571 - Đại diện pháp luật: Amaritsittipol
Địa chỉ: Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM LOẠI MÀU BẮC KẠN - TMC

Mã số thuế: 4700199490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON BẢN THI

Mã số thuế: 4700242347 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Thoàn
Địa chỉ: Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN THI

Mã số thuế: 4700248412 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thắm
Địa chỉ: Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 4700268666 - Đại diện pháp luật: Trần Chiến Thắng
Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon