Doanh nghiệp tại Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ BẰNG PHÚC

Mã số thuế: 4700127432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ PE LO YEN

Mã số thuế: 4700148753 - Đại diện pháp luật: Kuo Hsiu Cheng
Địa chỉ: Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 4700188315 - Đại diện pháp luật: Tô Hữu Tung
Địa chỉ: Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG PHÚC

Mã số thuế: 4700243358 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Phức
Địa chỉ: Bản Quân, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG PHÚC

Mã số thuế: 4700243340 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Phức
Địa chỉ: Bản Quân, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON BẰNG PHÚC

Mã số thuế: 4700243703 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Khiêm
Địa chỉ: Bản Quân, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ BẰNG PHÚC

Mã số thuế: 4700264862 - Đại diện pháp luật: Mạch Quang Trung
Địa chỉ: Nà Bây, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HTX RƯỢU MEN LÁ THANH TÂM

Mã số thuế: 4700267856 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Tâm
Địa chỉ: Thôn 2,Nà Pái, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HTX RƯỢU MEN LÁ BẰNG PHÚC

Mã số thuế: 4700267849 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN THÁI

Mã số thuế: 4700271450 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Chính
Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ HỒNG HÀ

Mã số thuế: 4700274564 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thiều
Địa chỉ: Thôn Nà Hồng, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon