Doanh nghiệp tại Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH KHANH

Mã số thuế: 4700195182 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Khanh
Địa chỉ: Thôn 7, xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 4700159113 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Sơn
Giấy phép số: 1301000219
Địa chỉ: Xóm Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 4700127182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Cường - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH SƠN

Mã số thuế: 4700151026 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Thái Sơn
Địa chỉ: Thôn Nà Liền, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THỊNH AN BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700248028 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Nà Lình, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 4700248444 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Cúc
Địa chỉ: Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 4700248437 - Đại diện pháp luật: La Thị Chi
Địa chỉ: Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 4700248451 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 4700276201 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nam
Địa chỉ: Thôn cốc lùng, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGỌC HẢI

Mã số thuế: 4700279097 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Diệp
Địa chỉ: Thôn Cọn Poỏng, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon