Doanh nghiệp tại Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243157 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700127390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Nhuận - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ CÔNG

Mã số thuế: 4700132344 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Công
Địa chỉ: Bản Pác Là, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243132 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Huyền
Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243151 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Tiềm
Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243401 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mông
Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ CHỢ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700271669 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Vĩnh
Địa chỉ: , Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 4700272221 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Chuyên
Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon