Doanh nghiệp tại Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ YÊN THỊNH

Mã số thuế: 4700127143 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN THẮNG

Mã số thuế: 4700144082 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Cậu, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYỀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4700145142 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hạng
Địa chỉ: Bản Cậu, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ DŨNG PHÚC

Mã số thuế: 4700160856 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THỊNH HOÀNG

Mã số thuế: 4700187590 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cát
Địa chỉ: Thôn Nà Dài, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV TÂN HÀ BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700188065 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Thống
Địa chỉ: Thôn Nà Pját, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỊNH

Mã số thuế: 4700242361 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bay
Địa chỉ: Thôn Pắc Cuồng, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỊNH

Mã số thuế: 4700242379 - Đại diện pháp luật: Ngôn Thị Hòa
Địa chỉ: Pắc Cuồng, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THỊNH

Mã số thuế: 4700242499 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Đẹp
Địa chỉ: Thôn Pắc Cuồng, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 4700279393 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sỹ
Địa chỉ: Thôn bó pết, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon