Doanh nghiệp tại Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI BÌNH VĂN

Mã số thuế: 4700285301 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TÔN
Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN SƠN

Mã số thuế: 4700187865 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700189291 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 4 trụ sở Huyện uỷChợ Mới, Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HÂN

Mã số thuế: 4700189414 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thôm Chầu, xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦN NON YÊN ĐĨNH

Mã số thuế: 4700189439 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bản Tèng, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Mã số thuế: 4700174249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 4700174256 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700174270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG PTCS TÂN SƠN

Mã số thuế: 4700189615 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khuổi Đeng II, xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VẬN

Mã số thuế: 4700189904 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI

Mã số thuế: 4700189911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn trung tâm, xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 4700162740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thanh
Địa chỉ: Thôn Trà Lấu, xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA MỤC

Mã số thuế: 4700190025 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bản Chang, xã Hòa Mục, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT QUỸ TOÀN CẦU HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700183042 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Mễ, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BAN PT XÃ NÔNG HẠ THỰC HIỆN CTĐP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG NL&QH CỘNG ĐỒNG

Mã số thuế: 4700187858 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Bản, xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700188805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700188795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà Khon, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MINH QUANG

Mã số thuế: 4700168862 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Bình
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN HÂN

Mã số thuế: 4700188964 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trầu, xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon