Doanh nghiệp tại Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700189291 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 4 trụ sở Huyện uỷChợ Mới, Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Mã số thuế: 4700174249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 4700174256 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700174270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700188805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MINH QUANG

Mã số thuế: 4700168862 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Bình
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB & XH CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 4700169104 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Mã số thuế: 4700169111 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169136 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169640 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mã số thuế: 4700169633 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169672 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700189090 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700189118 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700184222 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4700125185 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới - Huyện Chợ mới - Bắc Kạn, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4700125178 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới - Huyện Chợ mới - Bắc Kạn, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon