Doanh nghiệp tại Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BAN PT XÃ CAO KỲ THỰC HIỆN CTĐP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG NL&QH CỘNG ĐỒNG

Mã số thuế: 4700187600 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hua Phai, xã Cao kỳ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG BẮC KẠN - CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700264037 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Nà Cà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ CAO KỲ

Mã số thuế: 4700125273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Kạn, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO KỲ

Mã số thuế: 4700198666 - Đại diện pháp luật: Âu Thị Lành
Địa chỉ: Thôn Công Tum, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH TÂM

Mã số thuế: 4700256011 - Đại diện pháp luật: Đinh Thế Dũng
Địa chỉ: Thôn Nà Kạ, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CÔNG TY CP HOẰNG LONG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700258562 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Lý
Địa chỉ: Bản Phố, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH RỪNG XANH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700262914 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Lý
Địa chỉ: Bản Phố, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG BẮC KẠN - CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700264031 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Nà Cà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700267366 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Nà Cà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ CAO KỲ

Mã số thuế: 4700270136 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thường
Địa chỉ: Thôn Bản Phố, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 4700278470 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thư
Địa chỉ: Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ LINH NGỌC

Mã số thuế: 4700278583 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Liệu
Địa chỉ: Nà Cà I, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon