Doanh nghiệp tại Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦN NON YÊN ĐĨNH

Mã số thuế: 4700189439 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bản Tèng, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT QUỸ TOÀN CẦU HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700183042 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Mễ, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700188795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà Khon, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

BAN PT XÃ YÊN ĐĨNH THỰC HIỆN CTĐP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG NL&QH CỘNG ĐỒNG

Mã số thuế: 4700187618 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bản Tèng, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ YÊN ĐĨNH

Mã số thuế: 4700125241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Đĩnh - Huyện Chợ mới - Bắc Kạn, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUẤN HOÀ

Mã số thuế: 4700140899 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Hoà
Địa chỉ: Thôn Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Kim
Địa chỉ: Xã Yên Đĩnh - Huyện Chợ mới - Bắc Kạn, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐĨNH

Mã số thuế: 4700199074 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Gái
Địa chỉ: Xóm Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO HÀ

Mã số thuế: 4700201291 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Đức
Địa chỉ: Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700254448 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ ĐỨC NHÂN

Mã số thuế: 4700260071 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tui
Địa chỉ: Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 4700264830 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Hiển
Địa chỉ: Thôn Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

BQLDA"SK KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KT ARTEMISININ GIAI ĐOẠN 2018-2020" HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700272038 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Linh
Địa chỉ: Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ -CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273793 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân
Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273828 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân
Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273803 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân
Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

TAI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273810 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân
Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

HTX SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU YÊN ĐĨNH

Mã số thuế: 4700276963 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tự
Địa chỉ: Thôn Tồng Cổ, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon