Doanh nghiệp tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ OCOP QUẾ THANH

Mã số thuế: 4700276661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận
Địa chỉ: Nà Hin, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV SHÂNG HIỆP

Mã số thuế: 4700283713 - Đại diện pháp luật: Hoàng V Shâng
Địa chỉ: Thôn Pò Khiển, Xã Kim Lư, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4700281882 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Tính
Địa chỉ: Thôn Nà Khon, Xã Sơn Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

UBND THỊ TRẤN YẾN LẠC

Mã số thuế: 4700122787 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700123068 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG AN HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700123050 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700123082 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

HẠT KIỂM LÂM NA RÌ

Mã số thuế: 4700123075 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

THI HÀNH ÁN HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700123117 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG NA RÌ

Mã số thuế: 4700123195 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG TY CP NGHĨA SƠN

Mã số thuế: 4700133179 - Đại diện pháp luật: Đàm Xuân Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Yến Lạc, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN VUI

Mã số thuế: 4700136740 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ ND Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã số thuế: 4700136797 - Đại diện pháp luật: Lê Lạp
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MÊ LINH

Mã số thuế: 4700141028 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Canh
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ CHỢ - BẾN XE

Mã số thuế: 4700144413 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH SH SƠN HÀ

Mã số thuế: 4700145167 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Hải
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 399

Mã số thuế: 4700145174 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Tổ nhân dân Bản Bia, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA RÌ

Mã số thuế: 4700147319 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Lạc
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc Na Rì, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Mã số thuế: 4700148129 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha
Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH ĐÀM THOẠI

Mã số thuế: 4700148792 - Đại diện pháp luật: Đàm Duy Trì
Địa chỉ: Thôn Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon