Doanh nghiệp tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

DNTN HOÀNG CHÍP

Mã số thuế: 4700288398 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Khu Chợ Xuân Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH DƯƠNG SƠN BK

Mã số thuế: 4700288366 - Đại diện pháp luật: Khuất Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 4700288126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nam
Địa chỉ: Tổ nhân dân Hát Deng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH PHỤC SINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 4700288119 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Phi
Địa chỉ: Thôn Nà Nưa, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ANH VŨ

Mã số thuế: 4700287644 - Đại diện pháp luật: NÔNG VĂN VŨ
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pò Đon, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HẢI NA RÌ

Mã số thuế: 4700285887 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thuật
Địa chỉ: Thôn Nà Hin, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Pàn Chầu, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173164 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố B, Thị trấn Yến lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Mã số thuế: 4700173171 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173189 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

HỘI CỰU CHIẾN BINH NA RÌ

Mã số thuế: 4700173213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173252 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG Y TẾ HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173372 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM DÂN SỐ- KHHGĐ HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4700173710 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

HUYỆN ĐOÀN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173728 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NA RÌ

Mã số thuế: 4700173767 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700173809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon