Doanh nghiệp tại Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ LẠNG SAN

Mã số thuế: 4700122709 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lạng San - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KIM HỶ

Mã số thuế: 4700190466 - Đại diện pháp luật: Lâm Quang Oanh
Địa chỉ: xã Lạng San - Huyện Na Rì - Bắc Kạn, xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠNG SAN

Mã số thuế: 4700194245 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Giang
Địa chỉ: Thôn Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN

Mã số thuế: 4700194238 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

TRƯỜNG TH & THCS LẠNG SAN

Mã số thuế: 4700194252 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàn
Địa chỉ: Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 4700233261 - Đại diện pháp luật: Bàn Như Mộc
Địa chỉ: Thôn Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC HUỆ HƯƠNG

Mã số thuế: 4700243735 - Đại diện pháp luật: Khuất Văn Huệ
Địa chỉ: Chợ Tân An, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

HTX TRỒNG VÀ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU BẢO CHÂU

Mã số thuế: 4700264534 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Luân
Địa chỉ: Phiêng Bang, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẢO CUNG

Mã số thuế: 4700275663 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Liên
Địa chỉ: Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ VĂN LANG HT

Mã số thuế: 4700276794 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Nà Diệc, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon