Doanh nghiệp tại Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG TÂM NHI

Mã số thuế: 4700280906 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Cốc Tào, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ HƯƠNG NÊ

Mã số thuế: 4700125428 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG NÊ

Mã số thuế: 4700241625 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Nê, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG NÊ

Mã số thuế: 4700245034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG NÊ

Mã số thuế: 4700256621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phiêng Phục, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOA MAI

Mã số thuế: 4700265062 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Khoa
Địa chỉ: Nà Cà, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PÁC THOONG

Mã số thuế: 4700271764 - Đại diện pháp luật: Long Văn Thuận
Địa chỉ: Nà Nạc I, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND XÃ THUẦN MANG

Mã số thuế: 4700125410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thuần Mang, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 4700149281 - Đại diện pháp luật: Phan Thế Nam
Địa chỉ: Xã Thuần Mang, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÁNG THẾ

Mã số thuế: 4700159709 - Đại diện pháp luật: Đinh Thiện Sáng
Địa chỉ: Khu Xóm Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG THCS XÃ THUẦN MANG

Mã số thuế: 4700241907 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẦN MANG

Mã số thuế: 4700241897 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THUẦN MANG

Mã số thuế: 4700241914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 4700263837 - Đại diện pháp luật: Đặng Huy Hùng
Địa chỉ: Thôn Nà Chúa, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND XÃ LÃNG NGÂM

Mã số thuế: 4700125435 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lãng Ngâm - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA LÊ

Mã số thuế: 4700151636 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Núi
Địa chỉ: Thôn Pù Cà, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN LONG

Mã số thuế: 4700194654 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Long
Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦN NON LÃNG NGÂM

Mã số thuế: 4700202577 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Lan, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÃNG NGÂM

Mã số thuế: 4700202591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÃNG NGÂM

Mã số thuế: 4700202584 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Xem thêm
Administratoricon