Doanh nghiệp tại Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH LONG THÀNH - BK

Mã số thuế: 4700288077 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài Phương
Địa chỉ: Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐIỀN THƯƠNG

Mã số thuế: 4700178701 - Đại diện pháp luật: Sằm Văn Điền
Địa chỉ: Khu phố, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH BIÊN THUỲ

Mã số thuế: 4700141652 - Đại diện pháp luật: Trịnh Nhất Giáp
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN ANH

Mã số thuế: 4700195873 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Luân
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG PHÁT

Mã số thuế: 4700142335 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngót
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4700187777 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ DUY PHÊ

Mã số thuế: 4700164219 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Phê
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NƯỚC SẠCH & VSMT

Mã số thuế: 4700148312 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700147372 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thúy
Địa chỉ: Khu phố Ngân Sơn, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TAM SƠN

Mã số thuế: 4700283985 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Hùng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH BẮC HẢI BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700281547 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 4700172499 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRẠM THÚ Y

Mã số thuế: 4700172731 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700172763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

PHÒNG THÔNG KÊ HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700172805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

PHÒNG CÔNG THƯƠNG

Mã số thuế: 4700172812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, Xã vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BAN QLDAĐT & XD HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700187752 - Đại diện pháp luật: Dương Văn La
Địa chỉ: xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VẬN TẢI XUÂN TUYÊN

Mã số thuế: 4700191170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Đèo Gió, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH SƠN

Mã số thuế: 4700195859 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Cường
Địa chỉ: Khu II, xã Vân Tùng, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700205842 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon