Doanh nghiệp tại Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ CAO TÂN

Mã số thuế: 4700126453 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG PTDT BT THCS CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261903 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thiêm
Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261910 - Đại diện pháp luật: Ma VănAn
Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261928 - Đại diện pháp luật: Mã Thị Oen
Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VĂN THUẦN

Mã số thuế: 4700277861 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Thuần
Địa chỉ: Thôn Cốc Lải, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

UBND XÃ NGHIÊN LOAN

Mã số thuế: 4700126502 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHIÊN LOAN II

Mã số thuế: 4700253483 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khuổi ún, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU QUANG LINH

Mã số thuế: 4700261685 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHIÊN LOAN II

Mã số thuế: 4700262199 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Bắc
Địa chỉ: KHUỔI ÚN, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON NGHIÊN LOAN I

Mã số thuế: 4700262174 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Sen
Địa chỉ: PÁC LIỂN, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON NGHIÊN LOAN II

Mã số thuế: 4700262181 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Cây
Địa chỉ: KHUỔI ÚN, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHIÊN LOAN I

Mã số thuế: 4700262167 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: PÁC LIỂN, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG PTDTBT THCS NGHIÊN LOAN

Mã số thuế: 4700262262 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Lìn
Địa chỉ: PÁC LIỂN, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

UBND XÃ CỔ LINH

Mã số thuế: 4700126654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cổ Linh - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON CỔ LINH

Mã số thuế: 4700248998 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ CỔ LINH

Mã số thuế: 4700248980 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ LINH

Mã số thuế: 4700249102 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH

Mã số thuế: 4700275984 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nam
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

UBND XÃ AN THẮNG

Mã số thuế: 4700126566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Thắng - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG

Mã số thuế: 4700248878 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Mu, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Xem thêm
Administratoricon