Doanh nghiệp tại Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

DNTN MẠC SÂM

Mã số thuế: 4700286270 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Sâm
Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ CÔNG BẰNG

Mã số thuế: 4700126559 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 4700193273 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MẠC SÂM

Mã số thuế: 4700198271 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Sâm
Địa chỉ: Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG BẰNG

Mã số thuế: 4700261879 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Dung
Địa chỉ: THôN Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG PTDT BT TH CÔNG BẰNG

Mã số thuế: 4700261886 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoàn
Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRƯỜNG PTDT BT THCS CÔNG BẰNG

Mã số thuế: 4700261893 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Hằng
Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ MẠC SÂM

Mã số thuế: 4700265312 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Sân
Địa chỉ: Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon