Doanh nghiệp tại Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH BTN INVEST

Mã số thuế: 4700288133 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Kết
Địa chỉ: Số nhà 15, tổ 11, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

DNTN VÀNG BẠC TƯỜNG HOA

Mã số thuế: 4700287683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: SN 117, tổ13, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HƯƠNG TRÀ

Mã số thuế: 4700286834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đạt
Địa chỉ: số nhà 194, tổ 8, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

DNTN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG NGHỆ BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700285622 - Đại diện pháp luật: TẠ THỊ THANH NGA
Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ 13, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700138321 - Đại diện pháp luật: Phùng Viết Hùng
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP LUYỆN KIM ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 4700160736 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vương
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700190480 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG MẠNH LINH

Mã số thuế: 4700141684 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700184695 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4700143988 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Tú
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP VẬN TẢI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700144540 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Linh
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700187745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH SƠN HẢI

Mã số thuế: 4700127545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Quyết
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM BẮC Á

Mã số thuế: 4700149122 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thành
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ÂU LẠC

Mã số thuế: 4700152037 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Chiến
Địa chỉ: Số nhà 64, tổ 11, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH BẮC KẠN XANH

Mã số thuế: 4700261357 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiên
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 18

Mã số thuế: 4700151555 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Sơn
Địa chỉ: Tổ 17, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG BẮC LÂN

Mã số thuế: 4700103311 - Đại diện pháp luật: Vũ Ba Lê
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700113398 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thuyền
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG QUÝ

Mã số thuế: 4700149852 - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Xuân
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon