Doanh nghiệp tại Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VIỄN THÔNG MINH TÂM

Mã số thuế: 1900681579 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Anh
Địa chỉ: Sô 32, Ấp Xóm Lớn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH HƯNG CONSTRUCTION

Mã số thuế: 1900680085 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Út Chiến
Địa chỉ: Ấp Bào Sen, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900672951 - Đại diện pháp luật: Dương Tấn Thuận
Địa chỉ: Số 19, Ấp Xóm Lớn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THỦY LỢI HỒNG LINH

Mã số thuế: 0898854585 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Linh
Địa chỉ: Số 155, ấp Bà Chăng, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA AN

Mã số thuế: 1900675342 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bảo
Địa chỉ: Ấp Xóm Lớn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH LONG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900668916 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Sinh
Địa chỉ: Số 28, Ấp Xóm Lớn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP XANH LONG CHÂU

Mã số thuế: 1900667944 - Đại diện pháp luật: Lý Quốc Chinh
Địa chỉ: Ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900177347 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

TRUNG TÂM GIÁO DỤC - THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900328638 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Cường
Địa chỉ: Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900397021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

THI HÀNH ÁN HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900421669 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà việc, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900421926 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

Mã số thuế: 1900421958 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Giồng bướm A, xã Châu Thới, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900421933 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

UBND HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900441538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà Việc, xã Châu Thới, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900516039 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900516504 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

BAN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Mã số thuế: 1900560091 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà việc, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900560775 - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Tản
Địa chỉ: ấp Nhà việc, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

HỘI ĐÔNG Y HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900560944 - Đại diện pháp luật: Tào Thanh Điền
Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon