Doanh nghiệp tại Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÍ THUẾ THÀNH NGHIỆP

Mã số thuế: 1900680624 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Nghi
Địa chỉ: Số 144, đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÊ TÔNG PHÚ HƯNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900680575 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thường
Địa chỉ: Số 467 Đường 23/8, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN KIM NGÂN BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900680582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Tài
Địa chỉ: 50B/5 đường Cách Mạng, Khóm 7, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 1900680462 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Giang
Địa chỉ: Số 252/5 đường Ngô Quyền, Khóm Chòm Xoài, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP NAM ANH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900680448 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hòa
Địa chỉ: Số 286A, đường 23/8, Khóm Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ PHÚC PHÁT LỢI

Mã số thuế: 1900680399 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 34 Lô 1, đường Lê Đại Hành, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ RONG NHO BIỂN NEW STAR

Mã số thuế: 1900680374 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Linh
Địa chỉ: Số nhà 234/1 đường Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ A, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH SAN LẮP BÌNH MINH

Mã số thuế: 1900680303 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Bình
Địa chỉ: Số 109, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN HOÀNG HUY VN

Mã số thuế: 1900680208 - Đại diện pháp luật: PHẠM MỸ ÁI
Địa chỉ: 66A/6, Khóm Kinh Tế, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VTQ

Mã số thuế: 1900680180 - Đại diện pháp luật: HUỲNH NGỌC TUYẾT
Địa chỉ: 52, Nguyễn Tri Phương, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH TRUNG TÍN DENIS

Mã số thuế: 1900680127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Thi
Địa chỉ: Số 78, Khóm Cầu Sập, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 268 CỬU LONG

Mã số thuế: 1900679925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: số 12, đường N12, khóm 1, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900679844 - Đại diện pháp luật: PHẠM THANH ĐẠM
Địa chỉ: Số 590A Trần Phú, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁNG TÁM

Mã số thuế: 1900679837 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Hoài Nam
Địa chỉ: Nhà E30 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900679724 - Đại diện pháp luật: Võ Trường Giang
Địa chỉ: Số 75, đường số 2, Khu dân cư Thiên Long, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY SẢN NAM MIỀN TRUNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900679594 - Đại diện pháp luật: Cao Phước Dư
Địa chỉ: Lộ Bờ Tây, Khóm Chòm Xoài, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ HÀ THƯ

Mã số thuế: 1900679562 - Đại diện pháp luật: Phan Chúc Hà
Địa chỉ: Số 08, đường D4, Khu dân cư Hoàng Phát, Khóm 1, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900679587 - Đại diện pháp luật: Tôn Thanh Điền
Địa chỉ: 150, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 2, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG TUỆ MẪN

Mã số thuế: 1900679548 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Lâm
Địa chỉ: Số 47, đường số 31A, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY NAM GROUP

Mã số thuế: 1900679308 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Khoa
Địa chỉ: 907 đường Đồng Khởi, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon