Doanh nghiệp tại Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX HẢI ĐĂNG XL

Mã số thuế: 2301208703 - Đại diện pháp luật: Hoàng Sỹ Trọng
Địa chỉ: thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO MINH VN

Mã số thuế: 2301207724 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Là
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM VINA

Mã số thuế: 2301207731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HUY HOÀNG BN

Mã số thuế: 2301206512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Sóng
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2301206287 - Đại diện pháp luật: Hạp Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Thôn Phúc Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HỒNG ANH MASK

Mã số thuế: 2301205741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DUY THÀNH

Mã số thuế: 2301205156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG TUYỂN

Mã số thuế: 2301205075 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN TUYỂN
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAMBOO ERA

Mã số thuế: 2301204219 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỷ
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HOÀNG SƠN BẮC NINH

Mã số thuế: 2301204201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂY BẮC 99

Mã số thuế: 2301204096 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Bình
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY THƯỜNG

Mã số thuế: 2301204106 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thường
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ MINH KHÁNH

Mã số thuế: 2301203631 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Mười
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH XL

Mã số thuế: 2301203293 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM ANH BN

Mã số thuế: 2301202860 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chúc
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KHANG MASK

Mã số thuế: 2301203014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Cường
Địa chỉ: Thôn Đại Lộc, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SX&TM ĐĂNG PHONG XL

Mã số thuế: 2301202980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lưu
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SX&TM TUẤN NGỌC

Mã số thuế: 2301202620 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lự
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT ANH BẮC NINH

Mã số thuế: 2301202067 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Biên
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI XUÂN BẮC NINH

Mã số thuế: 2301201916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Chất
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon