Doanh nghiệp tại Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH COBAMART

Mã số thuế: 1301108016 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN
Địa chỉ: Số 69 khu phố 5, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU HỮU TÀI BẾN TRE

Mã số thuế: 1301107904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhủ
Địa chỉ: Ấp Thạnh Quí (thửa đất số 144, tờ bản đồ số 09), Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

NGÂN HẢI (BT-97012-TS)

Mã số thuế: 1300392381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Giấy phép số: 55G8-002512
Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Thuỷ, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN LẬP THÀNH

Mã số thuế: 1300333555 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tiệp
Địa chỉ: Cảng cá Ba Tri, ấp An Thuận, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÒA LỢI

Mã số thuế: 1300578467 - Đại diện pháp luật: Hồ Sơn Thanh
Địa chỉ: số 64 khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

THANH NGUYÊN II ( BT-3493-TS)

Mã số thuế: 1300382104 - Đại diện pháp luật: Văn Công Thành
Giấy phép số: 55G8-001368
Địa chỉ: ấp 7 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

TUẤN TÀI (BT-92051-TS)

Mã số thuế: 1300382249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Quí
Giấy phép số: 55G8-002015
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

HOÀNG DŨNG (BT-93439-TS)

Mã số thuế: 1300361295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảnh
Giấy phép số: 55G8002094
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

NGHĨA HIỆP (BT 92322-TS)

Mã số thuế: 1300361312 - Đại diện pháp luật: Quách Nghĩa
Giấy phép số: 55G8-000850
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

THANH LONG (BT-2122-TS)

Mã số thuế: 1300361351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Giấy phép số: 55G8000985
Địa chỉ: ấp 8 - xã An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

KIM YẾN (BT-93167-TS)

Mã số thuế: 1300361390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Giấy phép số: 55G8-000968
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

THANH HẢI (BT-93286-TS)

Mã số thuế: 1300361383 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Giấy phép số: 55G8000954
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

TẤN TÀI (BT-92939-TS)

Mã số thuế: 1300361506 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Giấy phép số: 55G8-001079
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

THANH SƠN (BT-92565-TS)

Mã số thuế: 1300361471 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Xiêm
Giấy phép số: 55G8000986
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

HỒ VĂN TRẠNG

Mã số thuế: 1300336108 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Trạng
Giấy phép số: 55G8000462
Địa chỉ: xã An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

NGUYỄN THỊ LỆ (BT-3122-TS)

Mã số thuế: 1300336147 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ
Giấy phép số: 000603-BT
Địa chỉ: ấp 8 - An Thủy, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

THANH NGÂN (BT-93881-TS)

Mã số thuế: 1300328259 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bê
Giấy phép số: 55G8002380
Địa chỉ: ấp 8 - An thuỷ, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Mã số thuế: 1300317497 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Long
Giấy phép số: 55G8001960
Địa chỉ: ấp 8 - An thuỷ, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

THANH SƠN (BT-2421-TS)

Mã số thuế: 1300317514 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Giấy phép số: 55G8002119
Địa chỉ: ấp7 - An Thuỷ, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN HÙNG

Mã số thuế: 1300288574 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: ấp 8 - An Thuận( thửa đất số 596, tờ bản đồ số 21), Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon