Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÂM SẢN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4101612334 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ANH
Địa chỉ: thôn Vạn Xuân, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN THÀNH

Mã số thuế: 4101609010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trương
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÙNG VIỆT

Mã số thuế: 4101606683 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỮU CƯỜNG

Mã số thuế: 4101606299 - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Cường
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN VINH

Mã số thuế: 4100564631 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4100436929 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Công
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 4100442986 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Máy
Địa chỉ: Thôn Long Hòa, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẦM NON AN HÒA

Mã số thuế: 4100848721 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH PHƯỚC NGHỊ

Mã số thuế: 4100364671 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Nghị
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG THỊNH THIÊN

Mã số thuế: 4100164591 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TRUNG TÍN

Mã số thuế: 4100515987 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN HƯNG

Mã số thuế: 4100515994 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Hướng
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH NAM

Mã số thuế: 4100670213 - Đại diện pháp luật: Văn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG ANH KHÔI

Mã số thuế: 4100665823 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Mẫn
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SEN ĐÀI

Mã số thuế: 4100649557 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Lộc
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN LỘC

Mã số thuế: 4100596947 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Phương Mai
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 4100573033 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phùng
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 4100566685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 4100564462 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP AN LÃO

Mã số thuế: 4100537606 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

Xem thêm
Administratoricon