Doanh nghiệp tại Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH TÁM NHƯ

Mã số thuế: 4101581559 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN NHƯ
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Gò Bùi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 4100164256 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tìm
Địa chỉ: Thôn 9, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

PHÒNG TƯ PHÁP AN LÃO

Mã số thuế: 4100162587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

CÔNG AN HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100162548 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100162650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

CHI CỤC THI HÀNH ÁN AN LÃO

Mã số thuế: 4100162611 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 4100440442 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Hưng Nhơn Bắc, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP AN ĐỨC

Mã số thuế: 4100368080 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Phước
Địa chỉ: Đội 01, thôn Hưng Nhơn, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100750155 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ AN LÃO

Mã số thuế: 4100848471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100848746 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

HẠT KIỂM LÂM AN LÃO

Mã số thuế: 4100848922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

PHÒNG Y TẾ HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100848954 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100850181 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100850216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN LÃO

Mã số thuế: 4100850209 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100850382 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An lão, Huyện An Lão, Bình Định

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100850424 - Đại diện pháp luật: Phạm Lắm
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100850495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN AN LÃO

Mã số thuế: 4100850470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

Xem thêm
Administratoricon