Doanh nghiệp tại Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUY PHƯỚC

Mã số thuế: 4101576502 - Đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Chính
Địa chỉ: Thôn Kinh Tế, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH CỬA HUY PHÁT

Mã số thuế: 4101573653 - Đại diện pháp luật: Trần Huỳnh Thất
Địa chỉ: Thôn An Long 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH

Mã số thuế: 4100258881 - Đại diện pháp luật: Cái Minh Tùng
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 4100410776 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Đạt
Địa chỉ: Thôn Hiệp Giao, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VÂN CANH

Mã số thuế: 4100455008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hồ
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO NGÂN

Mã số thuế: 4100714647 - Đại diện pháp luật: Hồ Triều Giang
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 4100726603 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100758838 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Chuyên
Địa chỉ: Thịnh Văn 2, TT Vân Canh, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

THANH TRA HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971228 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hiệp Giao, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971267 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971242 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

PHÒNG CÔNG THƯƠNG VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971281 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

HUYỆN UỶ VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971309 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971299 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971316 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4100971355 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Xem thêm
Administratoricon