Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 4101584990 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Liên
Địa chỉ: Khu phố Định Tân, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HOÀNG AN

Mã số thuế: 4101572138 - Đại diện pháp luật: Hàng Ái Cúc
Địa chỉ: Định Trường, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

Mã số thuế: 4100259010 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Định An, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP BÌNH THẠNH

Mã số thuế: 4100436661 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Triệu
Địa chỉ: Thôn Định Bình, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỊNH BÌNH

Mã số thuế: 4100454188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Oanh
Địa chỉ: Thôn Định Bình - TT Vĩnh Thạnh, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100494751 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hồ Nguyên
Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CÔNG TY TNHH THANH TUẤN

Mã số thuế: 4100540616 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CÔNG TY TNHH DẢI NGÂN HÀ

Mã số thuế: 4100656868 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi
Địa chỉ: Khu Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100726628 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100732290 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định An, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 4100783739 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN LẠC

Mã số thuế: 4100788455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Định Bình, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 4100816769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Chiến
Địa chỉ: Thôn Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƯƠNG TRUYỀN

Mã số thuế: 4100846026 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Truyền
Địa chỉ: Thôn Klot pok, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

HUYỆN UỶ VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100869908 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100869922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100869954 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100869947 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định An, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100870808 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định Tố, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100869961 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Xem thêm
Administratoricon