Doanh nghiệp tại Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RIO WATER

Mã số thuế: 3702361651 - Đại diện pháp luật: Vũ Võ Trưởng
Địa chỉ: Thửa đất số 97, Tờ bản đồ số 6, ấp Chánh Hưng, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NGỌC LAN- BÁC SĨ KHUÔNG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702620225 - Đại diện pháp luật: Mã Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Thửa đất số 319, tờ bản đồ số 44, tổ 9, ấp Cây Dừng, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIETFARM

Mã số thuế: 3702623804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vân Khanh
Địa chỉ: Thửa đất số 359, tờ bản đồ số 5, Tổ 4, ấp Chánh Hưng, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 3702788958 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thi
Địa chỉ: Thửa đất số 85, Tờ bản đồ số 9, Tổ 2, ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐỨC TIẾN

Mã số thuế: 3702664624 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Đức
Địa chỉ: Thửa đất số 477, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐANG PHÁT LỘC

Mã số thuế: 3702806251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Thửa đất số 162, tờ bản đồ số 9, tổ 2, ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702809083 - Đại diện pháp luật: Phạm Lan Đình
Địa chỉ: Thửa đất số 279, tờ bản đồ số 05, ấp Chánh Hưng, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC KHANG

Mã số thuế: 3702927295 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Chính
Địa chỉ: Thửa đất số 279 , tờ bản đồ số 05 , ấp Chánh Hưng, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Xem thêm
Administratoricon