Doanh nghiệp tại Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN NGỌC THANH TÂM

Mã số thuế: 3702343596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải
Địa chỉ: Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 46, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH VI NA

Mã số thuế: 3702279164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Số 48, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH A & P HIMLAM

Mã số thuế: 3702353523 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Khanh
Địa chỉ: Lô 3, Đường N6, Cụm Công nghiệp Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUẤN NGUYỄN

Mã số thuế: 3702215058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 227, Tờ bản đồ số 8, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 3702363458 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Duy
Địa chỉ: Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 64, ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3702586863 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Trang
Địa chỉ: Thửa đất số 516, tờ bản đồ số 47, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GỖ KHÁNH NGỌC

Mã số thuế: 3702458935 - Đại diện pháp luật: Trương Công Khanh
Địa chỉ: Thửa đất số 118, Tờ bản đồ số 49, ấp 2, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH GỖ GIA DỤNG THIÊN NGA

Mã số thuế: 3702466252 - Đại diện pháp luật: Lâm Sỷ Bình
Địa chỉ: Thửa đất số 387, 428, Tờ bản đồ số 35, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THÉP HẢI LÂM

Mã số thuế: 3702468676 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Lô B3, đường N1, cụm công nghiệp Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALPHA HOME FURNISHINGS

Mã số thuế: 3702472457 - Đại diện pháp luật: Hsu, Jing-Liang
Địa chỉ: Thửa đất số 123, 124, 125; Tờ bản đồ số 8, ấp 4, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SƠN LÂM TÙNG

Mã số thuế: 3702473926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Lô C3, Đường N1, Cụm công nghiệp Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HẰNG PHÁT

Mã số thuế: 3702548459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đoàn
Địa chỉ: Thửa đất số 221, tờ bản đồ số 08, ấp Xóm Đèn, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CASA FURNITURE

Mã số thuế: 3702509234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quyết
Địa chỉ: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 09, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ XUÂN HIẾU

Mã số thuế: 3702744100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Hiếu
Địa chỉ: Thử đất số 492, tờ bản đồ 35, ấp Xóm Đèn, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN VŨ

Mã số thuế: 3702918660 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Yến
Địa chỉ: Thửa đất số 111, tờ bản đồ số 4, Ấp Bưng Lương, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MASSAGE HỌA MI

Mã số thuế: 3702563672 - Đại diện pháp luật: Dương Thành Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 119, tờ bản đồ 46, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ ĐOÀN MINH TRUNG

Mã số thuế: 3702754500 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Trung
Địa chỉ: Thửa đất số 319, 481, Tờ bản đồ số 35, ấp Xóm Đèn, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ THẢO MY

Mã số thuế: 3702785724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hiếu
Địa chỉ: Thửa đất số 256, tờ bản đồ 57, ấp 2, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH BẢO LIÊN (NỘP HỘ NTNN)

Mã số thuế: 3702788228 - Đại diện pháp luật: Liu, Chi-Chang
Giấy phép số: 3700672274
Địa chỉ: Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 09, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐĂNG VŨ

Mã số thuế: 3702656398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Vũ
Địa chỉ: Thửa đất số 718, tờ bản đồ số 57, ấp 2, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon