Doanh nghiệp tại Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG SÚ RẠCH GỐC

Mã số thuế: 2001342144 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Diếu
Địa chỉ: Khóm Sa Phô, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH CHÍN MINH NĂM CĂN

Mã số thuế: 2001340549 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Linh
Địa chỉ: Khóm Cái Nai, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG KHANG ÂN

Mã số thuế: 2001337440 - Đại diện pháp luật: Du Quốc Chính
Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO NHƯ

Mã số thuế: 2000459372 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Điệp
Địa chỉ: ấp Vinh Hoa, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN SÁU QUYỀN

Mã số thuế: 2000977141 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Quyền
Địa chỉ: ấp Vinh Hoa, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

XÃ TAM GIANG ĐÔNG

Mã số thuế: 2001105552 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Giang Đông, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BÌNH NGUYÊN CM

Mã số thuế: 2001120381 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Nhịn
Địa chỉ: ấp Mai Vinh, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI CÔNG LỰC

Mã số thuế: 2001199744 - Đại diện pháp luật: Thái Công Lực
Địa chỉ: ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG LIÊN

Mã số thuế: 2001211695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG CÀ MAU 1D

Mã số thuế: 2001302487 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: ấp Vinh Hoa, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH NHƯ NGUYÊN NĂM CĂN

Mã số thuế: 2001306643 - Đại diện pháp luật: Đổ Anh Thi
Địa chỉ: ấp Mai Vinh, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN CHÍ HIẾU

Mã số thuế: 2000387015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hiếu
Địa chỉ: ấp Chà Là, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHƯỚC HƯNG

Mã số thuế: 2000389333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lân
Địa chỉ: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN VIỆT

Mã số thuế: 2000875326 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Danh
Địa chỉ: ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TÔM GIỐNG SINH THÁI - CAMIMEX

Mã số thuế: 2001014506 - Đại diện pháp luật: Bùi Sĩ Tuấn
Địa chỉ: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ HẦM THAN BÌNH MINH

Mã số thuế: 2001092751 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyên Khang
Địa chỉ: ấp Nhà Luận, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

XÃ TAM GIANG

Mã số thuế: 2001105545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN SNL

Mã số thuế: 2001120423 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Chà Là, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TÂM TỶ

Mã số thuế: 2001147270 - Đại diện pháp luật: Nghê Thị Việt Hoa
Địa chỉ: ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HOÀNG VINH

Mã số thuế: 2001234170 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: ấp Lung Đước, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

Xem thêm
Administratoricon