Doanh nghiệp tại Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THAN 2/9

Mã số thuế: 2000432211 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Toàn
Giấy phép số: 6107H 00003
Địa chỉ: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH NHƯ Ý 184

Mã số thuế: 2001340299 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đổng
Địa chỉ: Ấp Bông Súng, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV THIỆN ĐIỀM

Mã số thuế: 2001346004 - Đại diện pháp luật: Bùi Thiện Điềm
Địa chỉ: 127 Ấp Bến Dựa, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN CHÍ HIẾU

Mã số thuế: 2000387015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hiếu
Địa chỉ: ấp Chà Là, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHƯỚC HƯNG

Mã số thuế: 2000389333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lân
Địa chỉ: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN VIỆT

Mã số thuế: 2000875326 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Danh
Địa chỉ: ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TÔM GIỐNG SINH THÁI - CAMIMEX

Mã số thuế: 2001014506 - Đại diện pháp luật: Bùi Sĩ Tuấn
Địa chỉ: ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ HẦM THAN BÌNH MINH

Mã số thuế: 2001092751 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyên Khang
Địa chỉ: ấp Nhà Luận, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

XÃ TAM GIANG

Mã số thuế: 2001105545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN SNL

Mã số thuế: 2001120423 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Chà Là, xã Tam Giang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TÂM TỶ

Mã số thuế: 2001147270 - Đại diện pháp luật: Nghê Thị Việt Hoa
Địa chỉ: ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HOÀNG VINH

Mã số thuế: 2001234170 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: ấp Lung Đước, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÚ BỰ CON

Mã số thuế: 2001234822 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Thạnh
Địa chỉ: ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN XĂNG DẦU ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 2001268606 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Triệu
Địa chỉ: ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY RỪNG PHƯƠNG CHINH

Mã số thuế: 2001298368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Phương
Địa chỉ: ấp Lung Ngang, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ TÀI THỊNH PHÁT FARM

Mã số thuế: 2001298953 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thùy Trang
Địa chỉ: ấp Lung Đước, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY CP M-MART

Mã số thuế: 2001317483 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hân
Địa chỉ: ấp Kênh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon