Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP DIỆP ANH

Mã số thuế: 2001351477 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiền
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000972009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, TT Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NĂM HƯNG

Mã số thuế: 2001109821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thủy
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHƯỢNG HÔN

Mã số thuế: 2001109814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: ấp Rạch Gốc A, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2000295639 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trọng
Giấy phép số: 61NHG00030
Địa chỉ: ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TÔ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 2001115582 - Đại diện pháp luật: Tô Ngọc Bình
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TRÚC HUỲNH

Mã số thuế: 2001149528 - Đại diện pháp luật: Cao Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 264, ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY LÂM NGHIỆP 184

Mã số thuế: 2000108511 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ
Giấy phép số: 6106000008
Địa chỉ: ấp Chà Là, Xã Tam Giang, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000108367 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảnh
Giấy phép số: 6106000010
Địa chỉ: ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC THANH LONG II

Mã số thuế: 2001175905 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VANG BẠC KIM NHƯ II

Mã số thuế: 2001175849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giàu
Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC MAI HỒNG - ĐƯỢC

Mã số thuế: 2001159332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Quốc Được
Địa chỉ: Số 275, khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2000237683 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nở
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ KIẾN VÀNG

Mã số thuế: 2000107500 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Xê
Giấy phép số: 101396
Địa chỉ: ấp Kiến Vàng, Xã Tân ân, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX VÀ KD TÔM GIỐNG NGỌC THANH

Mã số thuế: 2000969006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: ấp Đồng Khởi, xã Tân ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG ANH THƯ

Mã số thuế: 2001161349 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Khanh
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM QUỐC SỰ

Mã số thuế: 2000982021 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Sự
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG PHỤNG I

Mã số thuế: 2001161973 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phụng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM TÙNG NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2001161980 - Đại diện pháp luật: Tiết Văn Hiếu
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHẠM VĂN TÂM

Mã số thuế: 2001162409 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tâm
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon