Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2001353587 - Đại diện pháp luật: LÊ HỒNG ÚT
Địa chỉ: Ấp Đường Ven, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG HAI GIAI ĐOẠN MINH CẢNH

Mã số thuế: 2001351879 - Đại diện pháp luật: Mã Minh Cảnh
Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP DIỆP ANH

Mã số thuế: 2001351477 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiền
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000972009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, TT Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NĂM HƯNG

Mã số thuế: 2001109821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thủy
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHƯỢNG HÔN

Mã số thuế: 2001109814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: ấp Rạch Gốc A, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2000295639 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trọng
Giấy phép số: 61NHG00030
Địa chỉ: ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TÔ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 2001115582 - Đại diện pháp luật: Tô Ngọc Bình
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TRÚC HUỲNH

Mã số thuế: 2001149528 - Đại diện pháp luật: Cao Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 264, ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY LÂM NGHIỆP 184

Mã số thuế: 2000108511 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ
Giấy phép số: 6106000008
Địa chỉ: ấp Chà Là, Xã Tam Giang, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2000108367 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảnh
Giấy phép số: 6106000010
Địa chỉ: ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC THANH LONG II

Mã số thuế: 2001175905 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VANG BẠC KIM NHƯ II

Mã số thuế: 2001175849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giàu
Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC MAI HỒNG - ĐƯỢC

Mã số thuế: 2001159332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Quốc Được
Địa chỉ: Số 275, khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2000237683 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nở
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ KIẾN VÀNG

Mã số thuế: 2000107500 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Xê
Giấy phép số: 101396
Địa chỉ: ấp Kiến Vàng, Xã Tân ân, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX VÀ KD TÔM GIỐNG NGỌC THANH

Mã số thuế: 2000969006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: ấp Đồng Khởi, xã Tân ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG ANH THƯ

Mã số thuế: 2001161349 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Khanh
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM QUỐC SỰ

Mã số thuế: 2000982021 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Sự
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG PHỤNG I

Mã số thuế: 2001161973 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phụng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon