Doanh nghiệp tại Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU KIỀU LAN

Mã số thuế: 2001192788 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2001250863 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trạng
Địa chỉ: ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TẤN CƯỜNG

Mã số thuế: 2001306971 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Cường
Địa chỉ: âp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG THỦY SẢN PHÚC THỊNH SÚ XÁM XANH

Mã số thuế: 2001266856 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Gò Công Đông, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NƯỚC ĐÁ TRỌNG HIẾU

Mã số thuế: 2001322564 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đạt
Địa chỉ: ấp Gò Công Đông, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

TRUNG TÂM VĂN HÓA, TRUYỀN THÔNG VÀ THỂ THAO HUYỆN PHÚ TÂN

Mã số thuế: 2001325251 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI THANH TUYỀN

Mã số thuế: 2001336285 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuyền
Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH NĂM BỪNG

Mã số thuế: 2001334175 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Bừng
Địa chỉ: Ấp Gò Công Đông, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon