Doanh nghiệp tại Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

DNTN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ NHƯ Ý

Mã số thuế: 2001361732 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Triệt
Địa chỉ: Ấp Hưng Hiệp, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM MỘNG CẦM

Mã số thuế: 2001348280 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Thiết
Địa chỉ: Thửa đất số 0280, tờ bản đồ số 5A, Ấp Hưng Hiệp, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

DNTN XĂNG DẦU THIÊN THẢO

Mã số thuế: 2001339416 - Đại diện pháp luật: NGUYÊN VĂN ÚT
Địa chỉ: Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN CHÍ VIỄN

Mã số thuế: 2000193972 - Đại diện pháp luật: Tô Chí Viễn
Địa chỉ: ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN P.NGỌC TRÂN

Mã số thuế: 2000352559 - Đại diện pháp luật: Phùng Thế Vũ
Địa chỉ: ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN PHAN THỊ KHÉO

Mã số thuế: 2000410722 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Khéo
Địa chỉ: ấp Thứ Vải A, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

UNT XÃ TÂN HƯNG TÂY

Mã số thuế: 2001106556 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hưng Tây, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

ĐỘI THUẾ XÃ TÂN HƯNG TÂY

Mã số thuế: 2001106669 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Hưng Tây, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN CHÚC LY

Mã số thuế: 2001175574 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chúc Ly
Địa chỉ: ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU PHONG SÍL

Mã số thuế: 2001294589 - Đại diện pháp luật: Hứa Bi Síl
Địa chỉ: ấp Hưng Hiệp, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ HƯNG HIỆP TIẾN

Mã số thuế: 2001296917 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nghĩ
Địa chỉ: ấp Hưng Hiệp, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon