Doanh nghiệp tại Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN ĐỨC DƯ

Mã số thuế: 2001352583 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trước
Địa chỉ: Ấp Hiệp Thành, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN LÝ HOÀNG MỊNH

Mã số thuế: 2000412261 - Đại diện pháp luật: Lý Hoàng Mịnh
Địa chỉ: ấp Hiệp Thành, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN HOÀNG THI

Mã số thuế: 2001070074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Nghi
Địa chỉ: ấp Hiệp Thành, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

ĐỘI THUẾ XÃ VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 2001105538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Việt Thắng, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

UNT XÃ VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 2001106570 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Việt Thắng, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HOÀNG TÂM

Mã số thuế: 2001119925 - Đại diện pháp luật: Mai Hoàng Tâm
Địa chỉ: ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG THÀNH ĐÔNG

Mã số thuế: 2001120864 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN ĐAN HUY

Mã số thuế: 2001279968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Nghi
Địa chỉ: ấp Hiệp Thành, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG Ý TIẾN

Mã số thuế: 2001308136 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tỉa
Địa chỉ: ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 2001329640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Bé
Địa chỉ: ấp Dân Quân, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon