Doanh nghiệp tại Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG LỘC PHÁT TÀI

Mã số thuế: 2001342169 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Vũ
Địa chỉ: Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢO ĐIỀN

Mã số thuế: 2001336976 - Đại diện pháp luật: Trần Nhật Khương
Địa chỉ: Ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2001334841 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Công
Địa chỉ: Ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THANH TÂN

Mã số thuế: 2000455522 - Đại diện pháp luật: Sầm Thanh Tân
Địa chỉ: ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH LUÂN

Mã số thuế: 2000459767 - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Luân
Địa chỉ: ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH TƯ HUÊ

Mã số thuế: 2000463386 - Đại diện pháp luật: Trần Chánh Huê
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN LÊ LAI

Mã số thuế: 2000477212 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Lai
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THANH NHÃ

Mã số thuế: 2000483590 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Đởm
Địa chỉ: ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH KHÔI

Mã số thuế: 2000498004 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Em
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MÃ PHÁT TÀI

Mã số thuế: 2000506858 - Đại diện pháp luật: Mã Bỉnh Tài
Địa chỉ: Số 173, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN QUỐC ÁI

Mã số thuế: 2000528629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ánh
Địa chỉ: Số 63, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN BẢY HÙNG

Mã số thuế: 2000664149 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: ấp Bào Nhàn, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH AN

Mã số thuế: 2000764432 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trạng
Địa chỉ: Số 53B, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG

Mã số thuế: 2000503649 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN CHI

Mã số thuế: 2000912313 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nguyên
Địa chỉ: Số 62, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG PHÚ VINH

Mã số thuế: 2000942597 - Đại diện pháp luật: Hồ Kim Tuyến
Địa chỉ: Số 13, ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINATÔM

Mã số thuế: 2000985914 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH ĐẰNG

Mã số thuế: 2001008566 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Đằng
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NGỌC ĐIỀU

Mã số thuế: 2001018028 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Điều
Địa chỉ: Số 63, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÔ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2001019254 - Đại diện pháp luật: Khương Thị Lan
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Xem thêm
Administratoricon